dota experts forum mutluluğun resmi
 • züht ne demek
 • yapyalın ne demek
 • kaka ne demek
 • rezil ne demek
 • gamlanmak ne demek
 • zerrece ne demek
 • izlence ne demek
 • ebrulama ne demek
 • jet ne demek
 • yetişim ne demek
 • zikrolunma ne demek
 • masonluk ne demek
 • balast ne demek
 • galaksi ne demek
 • vakanüvis ne demek
 • likidite ne demek
 • nekrotik ne demek
 • efsunlamak ne demek
 • çamaşır ne demek
 • haczetmek ne demek
 • imale ne demek
 • ticaret ne demek
 • salon ne demek
 • cana yakın ne demek
 • istinatgah ne demek
 • Sultan Kösen ne demek
 • Phrynosoma ne demek
 • halife ne demek
 • hamam ne demek
 • geriatri ne demek
 • namütenahi ne demek
 • cumbalak ne demek
 • egosantrik ne demek
 • uygulamak ne demek
 • gebeş ne demek
 • kıyam ne demek
 • cacık ne demek
 • vibrasyon ne demek
 • katalepsi ne demek
 • iltibas ne demek
 • aleni ne demek
 • paparazi ne demek
 • kut ne demek
 • pafta ne demek
 • adaptör ne demek
 • cimbakuka ne demek
 • orlon ne demek
 • egzotizm ne demek
 • hahha ne demek
 • zari zari ne demek
 • başbuğ ne demek
 • banko ne demek
 • santimetreküp ne demek
 • cemaziyelevvel ne demek
 • veciz ne demek
 • sure ne demek
 • adilane ne demek
 • yarar ne demek
 • kafir ne demek
 • barbun ne demek
 • gayda ne demek
 • tahin ne demek
 • abuk ne demek
 • nanemolla ne demek
 • pavurya ne demek
 • elaman ne demek
 • infirat ne demek
 • onejit ne demek
 • züyuf ne demek
 • cıvık ne demek
 • ufunet ne demek
 • yalaz ne demek
 • parter ne demek
 • ruhiyat ne demek
 • galerici ne demek
 • zefir ne demek
 • izolatör ne demek
 • efsaneleştirmek ne demek
 • asaletli ne demek
 • ispinoz ne demek
 • ejektör ne demek
 • flit ne demek
 • laklak ne demek
 • opus ne demek
 • itikat ne demek
 • falan ne demek
 • züppe ne demek
 • Kelimemiz
  hamur
  hamur Ne Demek?

  Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. - isim

  Kâğıtta tür, nitelik.

  İyi pişmemiş (ekmek ve hamur işleri). - sıfat

  Öz, asıl, maya.

  Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. - özel, isim

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği
  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  hamur Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  hamur Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  hamur Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  hamur Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  hamur Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  hamur Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  hamur Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  i vs you cumhurbaşkanı seçimi